close pop up
Χρησιμοποιηστε την εφαρμογη μας
και επωφεληθειτε των πλεονεκτηματων & λειτουργιων της.
συνεχεια στην εφαρμογη
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Συμφωνω
facebook
youtubeinstagram

Σκληροθεραπεία Σαφηνών


Μια σύγχρονη, ασφαλής τεχνική...


Η Σκληροθεραπεία Σαφηνών αποτελεί μια σύγχρονη και ασφαλή τεχνική, η οποία ουσιαστικά, συνήθως έρχεται να συμπληρώσει την ελάχιστα επεμβατική τεχνική του Ενδοαυλικού LASER.

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 1

Α. με χρήση Σκληρυντικού Αφρού


Η σκληροθεραπεία σαφηνών με αφρό αποτελεί μία αξιόπιστη και καλά δοκιμασμένη εδώ και δεκαετίες πρακτική για την θεραπευτική αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας.
 
Η μέθοδος συνιστάται τον αποκλεισμό – συγκόλληση των ανεπαρκών σαφηνών φλεβών με την έγχυση αφρού, ο οποίος προκύπτει από την μείξη ειδικών σκληρυντικών ουσιών (συνήθως polidocanole ή Aethoxesklerol και Sodium tetradecyl sulfate STS ή Fibrovein 1 ή και 2%) με αέρα ή και διοξείδιο του άνθρακα.
 
Σκληροθεραπεία Σαφηνών 2

Β. με χρήση Υγρού Σκληροφαρμάκου


Η σκληροθεραπεία των σαφηνών φλεβών με έγχυση έντονα υπέρτονων σκευασμάτων, όπως polidocanole 2 και 4% αλλά και άλλες ουσίες, είναι μέθοδος που έχει δοκιμασθεί κατά το παρελθόν με πτωχά θεραπευτικά αποτελέσματα (αδυναμία επιτυχούς σύγκλεισης των σαφηνών φλεβών ή και μεγάλα ποσοστά υποτροπής), αλλά και σημαντικές παρενέργειες και επιπλοκές και που έχει πρακτικά πλήρως αντικατασταθεί στις ημέρες μας με την σκληροθεραπεία με αφρό.

Ποιά τα πλεονεκτήματα της σκληροθεραπείας σαφηνών με αφρό;


Η σκληροθεραπεία σαφηνών με αφρό αποτελεί αναμφίβολα την απλούστερη και λιγότερο επιβαρυντική για τον ασθενή μέθοδο αντιμετώπισης της ανεπάρκειας των σαφηνών φλεβών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εκτέλεση αλλά και την άμεση μετεπεμβατική της νοσηρότητα. 
 • Αποτελεί μέθοδο χαμηλού κόστους, ανώδυνη, αναίμακτη και ατραυματική
   
 • Με πολύ μικρή συχνότητα συστηματικών επιπλοκών και με τις περισσότερες από αυτές να είναι περιορισμένης κλινικής βαρύτητας και συνήθως αναστρέψιμες
   
 • Δεν απαιτεί κανενός είδους αναισθησία για την εκτέλεση της, ούτε και αναλγητικής αγωγής μετεπεμβατικά
   
 • Εξασφαλίζει την αποφυγή νευρικής κάκωσης, αρκετά συχνής στις άλλες μεθόδους
   
 • Γενικότερα, δύναται να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα επί καταλλήλων ενδείξεων, δηλαδή σε φλέβες μικρής διαμέτρου (μικρότερες του 1 εκατοστού), καθώς και σε επιβαρυμένους ασθενείς που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τις άλλες μεθόδους
Σκληροθεραπεία Σαφηνών 3

Πώς γίνεται η τεχνική της σκληροθεραπείας σαφηνών;


Η έγχυση αυτού του μίγματος προκαλεί χημικό ερεθισμό και έγκαυμα του φλεβικού ενδοθηλίου, επάγοντας μια χρόνια διαδικασία ίνωσης και συγκόλλησης του φλεβικού αυλού.
 
Οι χρησιμοποιούμενες ουσίες αποκαλούνται γενικότερα ως σκληρυντικές ή σκληροφάρμακα εξαιτίας του τελικού αποτελέσματος της δράσης τους, μετά από ενδοφλέβιο έγχυση, το οποίο δεν είναι άλλο από την μετατροπή των μαλακών και ελαστικών φλεβικών σωλήνων σε σκληρά και ανελαστικά νήματα-χορδές που απορροφώνται τελικά, αποδομούμενα σταδιακά, μέσα στον υποδόριο ιστό του δέρματος.
 
Οι παραλλαγές της πρακτικής εφαρμογής της μεθόδου είναι αρκετές και αφορούν τον τρόπο παρασκευής, αλλά και χορήγησης του μίγματος.
 
Η παρασκευή γίνεται συνήθως με την ανάμιξη ενός όγκου (1 ml) σκληρυντικής ουσίας και 4 όγκων (4 ml) ατμοσφαιρικού αέρα, έτσι ώστε μετά από δυναμική ανάμιξη-ανάδευση των συστατικών με την χρήση 2 συρίγγων, να προκύπτει τελικά 5 ml αφρώδους μίγματος, (Tessari method). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διοξείδιο του άνθρακα, ενώ υπάρχουν και προκατασκευασμένα μίγματα αφρού σε ειδικές συσκευές.

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 4

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 5

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 6

Η χορήγηση του μίγματος γίνεται είτε μέσω πολλαπλών παρακεντήσεων της υποκείμενης σε θεραπεία σαφηνούς (συνήθως σε 3-4 σημεία, αναλογικά διαιρούμενου του συνολικού μήκους της φλέβας) με απλή βελόνη, είτε μέσω πλαστικών φλεβοκαθετήρων, οι οποίοι εισάγονται σε 3 ή 4 σημεία εντός της σαφηνούς, διαιρούμενου και πάλι του μήκους της.
 
Επίσης, η χορήγηση του σκληρυντικού μίγματος μπορεί να γίνει και μία μόνο παρακέντηση μέσω ειδικών καθετήρων, μεγάλου μήκους και πολλαπλών πλάγιων οπών, ενώ υπάρχουν και άλλοι που φέρουν στο άκρο τους και ειδικό αεροθάλαμο αποκλεισμού.
 
Τέλος, αρκετές παραλλαγές υπάρχουν και ως προς την θέση των κάτω μελών σε σχέση με τον κορμό και την κεφαλή του ασθενούς κατά την διάρκεια της χορήγησης του μίγματος, με τις περισσότερες να συντείνουν στην τοποθέτηση των κάτω μελών σε θέση αρχικώς υψηλότερη από τον κορμό (προκειμένου να εκκενωθεί η σαφηνής από αίμα και να μεγιστοποιηθεί η δράση του φαρμάκου) και ακολούθως, σε χαμηλότερη από τον κορμό την στιγμή της έγχυσης (προκειμένου να επιβραδυνθεί η φλεβική επιστροφή και να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της δράσης των σκληροφαρμάκων).

Η κεφαλή θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να διατηρείται κάτω από το επίπεδο της καρδιάς προκειμένου να αποφευχθεί η εγκεφαλική εμβολή από αέρα.

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 7

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 8

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 9

Τί πρέπει να γνωρίζω για την αποθεραπεία;

 
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς έκβασης αυτών των θεραπειών είναι η άσκηση ισχυρής πίεσης επί του αυλού των σαφηνών, η οποία επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους.

Οι συνηθέστεροι είναι η χρησιμοποίηση ελαστικών καλτσών ισχυρής διαβαθμισμένης συμπίεσης, συνήθως 25-35 mmHg ή και ελαστικών επιδέσμων, αλλά και ειδικών υποστρωμάτων σύμπτωσης των φλεβών με άμεση εφαρμογή τους κατά μήκος της πορείας των φλεβών (rubber pads).

Επίσης, βασικό στοιχείο επιτυχούς και ανεπίπλεκτης έκβασης αυτών των θεραπειών είναι η άμεση και έντονη κινητοποίηση των ασθενών προκειμένου να απομακρυνθεί το σκληρυντικό στην συστηματική κυκλοφορία και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες θρομβώσεις.

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 10

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 11

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 12


Υπάρχουν αντενδείξεις;


Οι επεμβάσεις αυτές δεν θα πρέπει να εκτελούνται σε άτομα με περιορισμένη κινητοποίηση.

Υπάρχουν παρενέργειες ή επιπλοκές;

Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ασκήσεως πίεσης επί του αυλού των σαφηνών (όπως περιγράφηκε παραπάνω), αντί της επιδιωκόμενης σκλήρυνσης μπορεί να επιτευχθεί τελικά θρόμβωση του αγγείου και δυνητικά επανασηραγγοποίηση και ατελής σύγκλειση αυτής.

Τυχόν επιπλοκές μπορεί να είναι η εκδήλωση φλεβικής θρόμβωσης - πνευμονικής εμβολής, δύσπνοιας, ταχυκαρδίας και παροδικών διαταραχών της όρασης, με τις περισσότερες από αυτές να είναι περιορισμένης κλινικής βαρύτητας και συνήθως αναστρέψιμές.

Επιπλέον, σε ένα ευρύτερο επίπεδο μειονεκτημάτων, με τη μέθοδο της σκληροθεραπείας σαφηνών παρατηρούμε τα παρακάτω:

 • Η αδυναμία σύγκλεισης φλεβών, διαμέτρου μεγαλύτερης από 1 με 1,2 εκατοστά
   
 • Η ανάγκη για την εκτέλεση επαναληπτικών συνεδριών μέχρις ότου να επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε περιπτώσεις εκτεταμένης και πολυεπιπεδικής φλεβικής ανεπάρκειας
   
 • Το υψηλό ποσοστό υποτροπής της νόσου και επανεμφάνισης των κιρσών (συγκεκριμένα το υψηλότερο έναντι όλων των άλλων μεθόδων, σε αρκετές εκτιμήσεις υψηλότερο ακόμη και του 30-40% στην 5ετία), αν και υπάρχουν και αναφορές με ποσοστά συγκρίσιμα με τις άλλες μεθόδους, (μικρότερου και του 10% στην 5ετία)
   
 • Η δυσφορία και η γενικότερη επιβάρυνση που επάγεται από την ανάγκη για την χρησιμοποίηση ελαστικής συμπίεσης (καλτσών ή επιδέσμων) και ικανό χρονικό διάστημα από σημαντικό αριθμό ασθενών
   
 • Η συχνή εκδήλωση <<φλεβιτιδικών ενοχλημάτων>>, δηλαδή η αναφορά ενοχλημάτων άλγους και καύσου σε συνδυασμό με ερυθρότητα, τοπική σκληρία και οίδημα σε περιπτώσεις ατελούς συγκόλλησης του φλεβικού αυλού και δημιουργία τοπικής θρομβοφλεβίτιδας
Σκληροθεραπεία Σαφηνών 13

Σκληροθεραπεία Σαφηνών 14ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς γίνεται η νέα χειρουργική αφαίρεση με εξοιδηματική αναισθησία;