facebook
youtubeinstagram

Ελαστική Κάλτσα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης

 

… ευοδώνει την επιστροφή του φλεβικού αίματος προς την καρδιά, ενισχύοντας ως επί το πλείστο την μυοφλεβική αντλία της γαστροκνημίας


Η συντηρητική αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων είναι κεφαλαιώδους σημασίας, ιδιαίτερα μεταξύ των ασθενών με αυξημένη ορθοστασία και η οποία δεν δύναται να περιορισθεί για επαγγελματικούς ή και άλλους λόγους.

Η συστηματική χρήση των ελαστικων καλτσών σε ό,τι αφορά τόσο την πρόληψη της εκδήλωσης ή και της επιδείνωσης της Φλεβικής Ανεπάρκειας, όσο και αυτή καθαυτή τη θεραπευτική αντιμετώπιση της οιασδήποτε βαρύτητας, κλινικής της εκδήλωσης, είναι η αποτελεσματικότερη μορφή συντηρητικής αντιμετώπισης που διαθέτουμε στις ημέρες μας.

Ελαστική Κάλτσα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης 1

 ...Ωστόσο, η χρήση τους από προσβεβλημένους ασθενείς δεν ξεπερνά το 20-40% των περιπτώσεων (ακόμη και σε χώρες με οργανωμένα συστήματα υγείας και θεραπευτικής καθοδήγησης των ασθενών)


Υπάρχει λόγος που κάποιοι δεν επιλέγουν τις ελαστικές κάλτσες;

Παρά το ότι έχει πολλές επιλογές σε ό,τι αφορά το μέγεθος, το σχέδιο ή και τον τύπο, συχνά συνοδεύεται και με την αναφορά δυσάρεστων ενοχλημάτων, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε λανθασμένες συστάσεις και οδηγίες χρήσης τους, π.χ. πολύ συνηθισμένο λάθος, η χρήση ακατάλληλης κλάσης συμπίεσης ή και ακατάλληλου μεγέθους.

Ενοχλήματα μπορεί να είναι:

 • Κνησμός

 • Συσφιγκτικό αίσθημα πίεσης και καύσου

 • Ξηροδερμία

 • Υπεριδρωσία (ειδικά όταν χρησιμοποιούνται για πολλές ώρες την ημέρα και σε αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος)

 • Αλλεργικές αντιδράσεις στο latex ή και στην σιλικόνη των καλτσοδετών

Επίσης, σημαντικές είναι και οι πρακτικές δυσκολίες που σχετίζονται με την χρήση τους, όπως η εφαρμογή ή και η αφαίρεση τους, αλλά και η αδυναμία συγκράτησης τους στην κατάλληλη για αυτές θέση ή και αντιθέτως, η υπέρμετρη άσκηση πίεσης, συνήθως κάτω από τα γόνατα ή και στην μεσότητα των μηρών. 

Ελαστική Κάλτσα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης 2
 


Τί πρέπει να προσέχουμε στην επιλογή και χρήση της ελαστικής κάλτσας;

Θα πρέπει να τονισθεί εδώ πως, η χρήση ελαστικών καλτσών θα πρέπει να γίνεται, τουλάχιστον για τις θεραπευτικές ενδείξεις, μόνο κατόπιν σύστασης από ειδικό Αγγειοχειρουργό και ανάλογη εξέταση.

Επίσης, αποτελεί θέμα κεφαλαιώδους σημασίας ο σωστός υπολογισμός του μεγέθους των συστηνομένων καλτσών, ο οποίος θα πρέπει να γίνεται απαραιτήτως και σε κάθε περίπτωση με την εκτέλεση άμεσων μετρήσεων επί του ασθενούς σε αρκετά σημεία κατά μήκος των κάτω μελών, συνήθως:

 • Στην μεσότητα του πέλματος

 • Επάνω από το σφυρό

 • Κάτω και επάνω από το γόνατο

 • Στην μεσότητα ή το ανώτερο τριτημόριο του μηρού

 • Στην μεσότητα της κοιλιακής χώρας (περίμετρος μέσης) σε περίπτωση χρησιμοποίησης ελαστικού καλσόν

Ελαστική Κάλτσα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης 3

Για τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους, θα πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι...

 

Οι ελαστικές κάλτσες:

 1. Χρησιμοποιούνται στο κατάλληλο κάθε φορά μέγεθος και στην κατάλληλη συμπίεση
 2. Δύνανται να εφαρμοσθούν, γρηγορότερα και ευκολότερα, με την συνδρομή διαφόρων μέσων (ειδικά πλαίσια, θήκες κτλ)

 3. Συστήνεται και δύνανται να χρησιμοποιούνται κυρίως κατά την διάρκεια της παρατεταμένης ορθοστασίας ή και της καθιστικής στάσης, αλλά να αφαιρούνται κατά την διάρκεια της ανάπαυσης ή και της κατάκλισης και μάλιστα αυτό μπορεί να επαναλαμβάνεται κυκλικά κατά την διάρκεια της ημέρας

 4. Είναι προτιμητέο και πρακτικά ευκολότερο να εφαρμόζονται σε ύπτια ή και καθιστική θέση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να εφαρμοσθούν και σε άλλες. 

 5. Δύνανται και συστήνεται να χρησιμοποιούνται ακόμη και κατά την διάρκεια της βάδισης ή του τρεξίματος και της εν γένει συστηματικής άσκησης, οπότε και επαυξάνεται η θεραπευτική τους δράση.

 6. Είναι υποβοηθητικό να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ενυδατικά προϊόντα και σκευάσματα για το δέρμα, προκειμένου να αποφεύγεται η ξηροδερμία και το επαγόμενο αίσθημα κνησμού.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται πριν σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι!