facebook
youtubeinstagram

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Φλεβικής Ανεπάρκειας: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξάλειψης των εστιών ανεπάρκειας του επιπολής φλεβικού δικτύου οφείλει να γίνεται σε πλαίσιο αυστηρά εξατομικευμένο...

... ως προς τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ασθενούς
... ως προς τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου
... ως προς την εμπειρία και τις δεξιότητες του θεράποντος Αγγειοχειρουργού

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Φλεβικής Ανεπάρκειας: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 1

Α. Επεμβατικές Μέθοδοι (Χειρουργικές)


Πλεονεκτήματα

 
Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ φαίνεται ότι μπορεί να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα ανεξαρτήτως της διαμέτρου των ανεπαρκών φλεβών, όταν προηγείται αξιόπιστη και ακριβής ανάδειξη όλων των θέσεων φλεβικής παλινδρόμησης κατά τον προεγχειρητικό υπερηχογραφικό έλεγχο και ακολούθως, επιτευχθεί ακριβής εξάλειψή τους κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Φλεβικής Ανεπάρκειας: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 2


Μειονεκτήματα

 • Απαιτεί συνήθως τη χρήση γενικής ή ραχιαίας ή και επισκληριδίου αναισθησίας
   
 • Συνοδεύεται από σημαντική μετεγχειρητική νοσηρότητα, η οποία έχει σχέση κυρίως με τον μετεγχειρητικό πόνο, τη δημιουργία αιματωμάτων και οιδήματος και την πρόκληση θρομβώσεων και λοιμώξεων τραύματος 
   
 • Μπορεί να συνοδεύονται σε ένα σημαντικό ποσοστό (ίσο με 25-30% περίπου) με κλινικά σημαντική υποτροπή εξαιτίας του μετατραυματικού φαινομένου της νεοαγγειογένεσης, δηλαδή της δημιουργίας νεόπλαστων ανεπαρκών φλεβών γύρω από τις θέσεις των απολινωμένων σαφηνομηριαίων συμβολών και της εκρίζωσης μεγάλων φλεβικών στελεχών.

Β. Ελάχιστα Επεμβατικές Μέθοδοι (ΜΗ Χειρουργικές)


Εναλλακτικές, και σαφώς λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι εξάλειψης της φλεβικής παλινδρόμησης κατά μήκος μειζόνων φλεβικών στελεχών, αποτελούν κυρίως οι εξής:

1.  ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ LASER ΚΙΡΣΩΝ
2.  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ
3.  ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΦΡΟ
4.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ
 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Φλεβικής Ανεπάρκειας: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 3


Πλεονεκτήματα

 • Εκτελούνται υπό τοπική συνήθως αναισθησία (υποδόριος εξοιδηματική αναισθησία)
   
 • Μπορούν να εφαρμοσθούν σε ασθενείς που δεν δύνανται να λάβουν αναισθησία (παχύσαρκοι ή και επιβαρυμένοι ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και λήψη αντιπηκτικών ή και σε περιπτώσεις με αμφοτερόπλευρη και πολυεστιακή προσβολή της νόσου)
   
 • Δεν έχουν σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο και νοσηρότητα
   
 • Επιτρέπουν την πλέον άμεση επιστροφή του ασθενούς στις κοινωνικές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Φλεβικής Ανεπάρκειας: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 4

 

Μειονεκτήματα

 • Καταγράφονται περιορισμοί κατά τη χρήση τους, οι οποίοι αφορούν τη διάμετρο των ανεπαρκών φλεβών, η οποία δεν δύναται να είναι συνήθως μεγαλύτερη από 1,5εκ.
   
 • Σε κάποιες περιπτώσεις, παρατηρούνται παρενέργειες, όπως είναι η πρόκληση θερμικών εγκαυμάτων στους περιαγγειακούς ιστούς και το δέρμα, θρομβώσεων ή και μετατραυματικής θερμικής νευρίτιδας του σαφηνούς νεύρου

Τί ισχύει σήμερα για τα σύγχρονα ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΑ LASER 980 και 1470nm Νέας Γενιάς ;

Στις ημέρες μας, σύγχρονες εκτιμήσεις και συγκριτικές αποτιμήσεις μεταναλύσεων έχουν δείξει ότι η χρήση των νεότερων ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΩΝ LASER (980 και 1470nm):

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Φλεβικής Ανεπάρκειας: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 5
 • στερείται σημαντικών παρενεργειών, επιπλοκών και εν γένει νοσηρότητας
   
 • δύναται να εφαρμοσθεί σε φλέβες οποιασδήποτε πρακτικά διαμέτρου (Laser 1470nm με ίνες πλάγιας, ακτινικής διάχυσης)
   
 • συνοδεύεται από σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής, έναντι της χειρουργικής μεθόδου, των υψίσυχνων ραδιοκυμάτων και της σκληροθεραπείας με αφρό

Συνεπώς, φαίνεται ότι σήμερα αναδεικνύονται και καθορίζονται νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες και επιλογές στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της συχνότερης αγγειακής πάθησης!


ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Φλεβικής Ανεπάρκειας: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 6


ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ LASER... στην κορυφή των Θεραπειών, βάση επίσημων μελετών


Τα ανωτέρω έχουν γίνει αποδεκτά με τον πλέον επίσημο τρόπο

...κι έχουν πλέον ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας δύο εκ των σημαντικότερων επιστημονικών φορέων, υπευθύνων για την διαχείριση των αγγειακών παθήσεων στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΝΑΛΥΣΗΣ

Είναι από τις πρώτες σημαντικές μαρτυρίες που ανέδειξαν την υπεροχή του ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ LASER έναντι των άλλων μεθόδων, αφού όπως φαίνεται, η πιθανότητα υποτροπής με την χρήση αυτού καθίσταται αμελητέα, ενώ με τις υπόλοιπες μεθόδους παραμένει σημαντική, φθάνοντας και το 20 με 25% στην 5ετία!

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Φλεβικής Ανεπάρκειας: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 7

Επεξήγηση γραφικής παράστασης
Στην παράσταση αυτή απεικονίζεται γραφικά η αποτελεσματικότητα, σε βάθος χρόνου μιας 5ετίας, των βασικότερων χρησιμοποιούμενων στις ημέρες μας μεθόδων (χειρουργική εκρίζωση-αφαίρεση, κατάλυσης σαφηνούς με Ενδοαυλικό LASER ή και με ραδιοκύματα, σκληροθεραπείας με αφρό) μεταξύ χιλιάδων ασθενών.

Σημείωση: Στον κάθετο άξονα απεικονίζεται το ποσοστό των ασθενών που παραμένουν υγιείς, χωρίς υποτροπή της νόσου, ενώ στον οριζόντιο η χρονική περίοδος 5 ετών, η στικτή μαύρη γραμμή με τον χαρακτηρισμό EVLA αντιστοιχεί σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε LASER, η στικτή κόκκινη γραμμή με τον χαρακτηρισμό RFA σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κατάλυση με ραδιοκύματα, η λεπτόστικτη μαύρη γραμμή και τον χαρακτηρισμό UGFS αντιστοιχεί σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σκληροθεραπεία με αφρό, ενώ η συνεχόμενη μαύρη γραμμή με τον χαρακτηρισμό stripping αντιστοιχεί σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο.