facebook
youtubeinstagram

Μπορώ να εξαφανίσω τις ευρυαγγείες μου… μια για πάντα;


Στις ημέρες μας είναι δυνατή και πολύ αποτελεσματική, η ριζική θεραπευτική αντιμετώπιση των ευρυαγγειών (τηλαγγειεκτασίες και δικυωτές-αραχνοειδείς φλέβες)   
Μπορώ να εξαφανίσω τις ευρυαγγείες μου… μια για πάντα; 1

Ο συνδυασμός θεραπειών είναι απαραίτητος στις περισσότερες περιπτώσεις...

Για παράδειγμα, η θεραπεία με LASER Ευρυαγγειών μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθεια βελτίωσης της αισθητικής του μισού πληθυσμού της γης, δηλαδή των γυναικών, όταν συνδυαστεί συνεργικά με τις άλλες μεθόδους αντιμετώπισης, καθώς είναι σημαντικά περιορισμένες οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποτελέσει αυτούσια και μεμονωμένη θεραπευτική μέθοδο.


Από τί εξαρτάται η επιτυχία;


Η επιτυχία εξασφαλίζεται, εφόσον εξασφαλιστούν πρωτίστως βασικές προϋποθέσεις και ακολουθηθούν αρχές, όπως:
 
(α) Αξιόπιστος αγγειολογικός έλεγχος, που περιλαμβάνει λήψη ιστορικού και κλινική και υπερηχογραφική εξέταση
 
(β) Εξατομίκευση της θεραπείας, σε σχέση με την κατάσταση και τις ανάγκες του ασθενούς, δηλαδή επιλογή όλων εκείνων των μεθόδων που είναι κατάλληλες για την περίπτωση του
 
(γ) Πρωταρχική και πρωθύστερη αποκατάσταση όλων των συνυπαρχόντων εστιών παλινδρόμησης (ανεπάρκειας) του επιπολής φλεβικού δικτύου (βλ. Ενδοαυλικό LASER Κιρσών). Δεν έχει καμία λογική αλλά ούτε και αποτελεσματικότητα η θεραπεία των μικρών παθολογικών αγγείων, όταν πάσχουν μείζονα φλεβικά στελέχη, όπως οι σαφηνείς ή άλλες φλέβες.

Μπορώ να εξαφανίσω τις ευρυαγγείες μου… μια για πάντα; 2

Ποιά είναι η στρατηγική θεραπείας που πρέπει να ακολουθηθεί;


Η εκτέλεση αυτών των θεραπειών γίνεται πάντοτε κατά συνεδρίες -ποτέ άπαξ- ενώ θα πρέπει να ακολουθείται και μία συγκεκριμένη στρατηγική, δηλαδή:
 
1. Να προηγείται η εξάλειψη των ευρισκομένων σε μεγαλύτερο βάθος και χαμηλότερο επίπεδο ευρυαγγειών, δηλαδή οι θεραπείες να εξελίσσονται με κατεύθυνση από το υποδόριο προς το δέρμα και από τα σφυρά προς τις βουβωνικές περιοχές (από την περιφέρεια προς το κέντρο των βλαβών σε περιπτώσεις συρρεόντων και εκτεταμένων ευρυαγγειών)
 
2. Να εναλλάσσονται (ανά συνεδρία) οι περιοχές θεραπείας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι έντονοι ερεθισμοί του δέρματος
 
3. Να προηγείται η αποκατάσταση των δικτυωτών και αραχνοειδών φλεβών και να έπεται εκείνη των τηλαγγειεκτασιών 
 
4. Να υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα κατάλληλα μέσα, τεχνικές, γνώσεις και δεξιότητες (βελόνες  32, 30 και 28 G, σε διάφορα διαθέσιμα μήκη ή και αντίστοιχες πεταλούδες, αλλά και LASER Nd-YAG 1064nm, V-Beam, Perfecta 595nm και διοδικό 980nm), έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ασφαλή και επιτυχή αποτελέσματα

Μπορώ να εξαφανίσω τις ευρυαγγείες μου… μια για πάντα; 3

5. Να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των ασθενών στις συστάσεις, αλλά και η τήρηση προφυλάξεων καθ’ όλη την διάρκεια αυτών των θεραπειών, όπως είναι:
 • Η συστηματική χρήση ελαστικών καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης, ιδανικά 25-35mmHg (ή τουλάχιστον 15-25mmHg) μέχρι το μηρό, κυρίως κατά την διάρκεια της ημέρας
   
 • Η έντονη και συστηματική φυσική δραστηριότητα, η οποία ευοδώνει τη φλεβική επαναφορά, όπως είναι η βάδιση, το τρέξιμο, ποδήλατο κτλ
   
 • Η αποφυγή-απαγόρευση παρατεταμένης κατάκλισης, προκειμένου να αποφευχθούν θρομβώσεις
   
 • Η αποφυγή τραυματισμών του δέρματος (ξύρισμα, αποτρίχωση με κερί ή άλλα φυσικά και τεχνητά μέσα)
   
 • Η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο (προς πρόληψη εκδήλωσης μελαγχρώσεων, εξαιτίας μετατραυματικής φλεγμονώδους αντίδρασης του δέρματος)
   
 • Ο τακτικός επανέλεγχος ιδιαιτέρως κατά την διάρκεια του πρώτου έτους θεραπείας (απαραίτητος επανέλεγχος στους 3, 6 και 12 μήνες και ακολούθως ετησίως τουλάχιστον)
   
 • Η παρακολούθηση του ασθενούς σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος των αρχικών θεραπευτικών συνεδριών <<εφόδου>>

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η παρακολούθηση;

Η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση επαναληπτικών θεραπευτικών συνεδριών, προκειμένου να συντηρηθεί ή και να αντιμετωπισθεί η πρώιμη επανεμφάνιση των ευρυαγγειών.

Το στοιχείο αυτό είναι πραγματικά πολύ βασικό και θα πρέπει να επισημαίνεται σε όλους τους ασθενείς, ειδάλλως τα πολλές φορές ενθουσιαστικά αποτελέσματα της αρχικής θεραπείας <<εφόδου>> μπορεί να εξανεμιστούν σταδιακά κατά την διάρκεια του πρώτου έτους ή/και να προκληθεί επιδείνωση σημαντικότερη ακόμη και από την αρχική κλινική κατάσταση του ασθενούς. 

Μπορώ να εξαφανίσω τις ευρυαγγείες μου… μια για πάντα; 4

Επομένως, αυτό που θα πρέπει να περάσει στην κοινή συνείδηση όλων είναι ότι ...ακόμη και στις απλούστερες των περιπτώσεων, η θεραπευτική αντιμετώπιση των ευρυαγγειών λαμβάνει χώρα, παρακολουθείται και ολοκληρώνεται στην διάρκεια ενός περίπου έτους!

​Βέβαια, η παρακολούθηση, αλλά και η συντήρηση των ικανοποιητικών θεραπευτικών αποτελεσμάτων έχουν και συνέχεια, με μεσοδιαστήματα που αυξάνουν μεταξύ τους σε απόσταση όσο ο καιρός περνά (μία με δύο φορές/ετησίως μετά από το πρώτο έτος).


Γιατί μπορεί να εμφανισθούν ξανά ευρυαγγείες;


Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια επανεμφάνιση λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του πρώτου έτους μετά από την εκτέλεση αυτών των θεραπειών και είναι σχετιζόμενη με:
 
Α. Την ανακατανομή της αιματικής ροής στο δέρμα, μετά από την εξάλειψη των παθολογικών ευρυαγγειών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση άλλων φλεβών που βρίσκονταν σε μία οριακή κατάσταση λειτουργίας των βαλβίδων τους (prominent veins ή εμφανείς φλέβες) και που καθίστανται πλέον ανεπαρκείς, υπό το βάρος της αυξημένης αιματική ροής.
 
Β. Τη δημιουργία παθολογικών νεόπλαστων τριχοειδών αγγείων με νεφελεοειδή μορφολογία και ζωηρό ερυθρό ή και ιώδες χρώμα, συνεπεία του φαινομένου της μετατραυματικής νεοαγγειογένεσης (matting), ιδιαιτέρως σε περιοχές που υποβλήθηκαν σε έντονες και επανειλημμένες εγχύσεις σκληροφαρμάκου.

Μπορώ να εξαφανίσω τις ευρυαγγείες μου… μια για πάντα; 5